ناشر منبع

null دوره آموزشی مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار در دنیای اجایل در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود
به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی 09:00

دوره آموزشی مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار در دنیای اجایل در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود

دوره آموزشی یک روزه مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار در دنیای اجایل، با 50 درصد تخفیف برای شرکت‌های دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دوره آموزشی مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار در دنیای اجایل (Agile Requirements Engineering) برای شرکت‌های دانش بنیان با 50 درصد تخفیف خواهد بود. این دوره روز پنجشنبه 19 دی ماه جاری از ساعت 9 تا 17 به همت مدرسه اسکرام در صندوق نوآوری و شکوفایی  برپا می‌شود.
علاقمندان برای استفاده از این دوره آموزشی و ثبت‌نام می‌توانند به آدرس https://evand.com/events/are9810  مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش، سرفصل‌های این دوره آموزشی شامل دام مستندسازی بیش از حد، اهمیت انتقال مفاهیم نیازمندی‌های نرم‌افزار در بین تمام ذینفعان، فرایند توسعه جایگاه مهندسی نیازمندی‌ها در اسکرام، معرفی Product Backlog Refinement  به عنوان محل نمود مهندسی نیازمندی‌ها، استفاده از مدل Cynefin  در اولویت‌بندی نیازمندی‌ها، روش‌های کشف و استخراج نیازمندی‌ها، آشنایی با تکنیک Question File، استفاده از Problem Analysis  برای پیدا کردن نیازمندی‌ها، روش‌های مقابله با Ambiguity  و Subjectivity ، روش‌های نوشتن User Story  و استفاده از نمونه‌سازی UI در تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها خواهد بود.
همچنین آشنایی با Sketch, Wireframe, mock up, Prototype ، آشنایی و کار با ابزار Axure RP و معرفی سایر نرم افزارهای مربوطه در این حوزه، معرفی سند Acceptance Criteria ، روش‌های کشف Test Scenario ها و نوشتن Test Case ها، معرفی تکنیک Engineering Agile Test Data ، معرفی تکنیک قدرتمند Decision Tables ، نحوه تدوین Business Logics  ، نحوه بسته بندی اسناد طراحی و تحویل به تیم توسعه و نحوه مواجهه با NFR از دیگر موضوعاتی است که در این دوره آموزشی یک روزه مطرح می‌شود.

ارسال ایمیل