ناشر منبع

null تولید تجهیزات اندازه گیری فشارسنج و دماسنج حافظه دار درون چاهی
03:02

تولید تجهیزات اندازه گیری فشارسنج و دماسنج حافظه دار درون چاهی

دانش بنیاد آریا ایرانیان

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل