ناشر منبع

null دستگاه متلاشی کننده بمب، مین و تله‌های انفجاری (Disruptor)
03:01

دستگاه متلاشی کننده بمب، مین و تله‌های انفجاری (Disruptor)

سپید پژوهان پارس

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل