ناشر منبع

null دستگاه‌های دولتی باید ترجمه دقیق‌تری از نیازهای فناورانه خود ارائه دهند
12:30
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی: 

دستگاه‌های دولتی باید ترجمه دقیق‌تری از نیازهای فناورانه خود ارائه دهند

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره توانمندی‌های زیست‌بوم نوآوری در جهت تامین نیازهای دستگاه‌های دولتی گفت: به نظر می‌رسد که مهم‌ترین بخش در بحث رفع نیاز فناورانه دستگاه‌ها وجود  فرآیندی است که بتواند نیازهای یک دستگاه را به درستی تعریف کند. این مسئله می‌تواند در فراهم آوردن فناوری‌های مورد نیاز راهگشا باشد. 

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، در جلسه امضای تفاهم‌نامه دیوان محاسبات کشور و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری درباره همکاری‌های دیوان محاسبات با زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور گفت: دیوان محاسبات در بسیاری از جهات راهنمایی‌های قانونی بسیاری به صندوق نوآوری ارائه داده است. 


دکتر وحدت همچنین بر این نکته تاکید کرد که در بسیاری حوزه‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان تجمع بسیار خوبی از دانش‌ را فراهم آورده‌اند که نیاز دیوان محاسبات نیز از آن‌‍‌ها اطلاع یابد. 
در این جلسه رییس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از توسعه کمی و کیفی صندوق‌های پژوهش و فناوری خبر داد و گفت: تکلیف صندوق‌های پژوهش و فناوری در قانون رفع موانع تولید روشن و گفته شده که نهادهای تامین مالی غیر دولتی در حوزه فناوری‌‌اند. امروز باید این نکته را یادآوری کنم که این بخش تقویت بسیار جدی شده تا جایی که میزان سرمایه تمام صندوق‌های پژوهش و فناوری در سطح کشور از 80 میلیارد به هزار و 100 میلیارد تومان رسیده و اکنون این صندوق‌ها خدمات گسترده و متنوعی به شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها ارائه می‌دهند. 
وی افزود: به نظر می‌رسد که مهم‌ترین بخش در بحث رفع نیاز فناورانه دستگاه‌ها وجود  فرآیندی است که بتواند نیازهای یک دستگاه را به درستی تعریف کند. این مسئله می‌تواند در فراهم آوردن فناوری‌های مورد نیاز راهگشا باشد. برای مثال امروز ما در کشور در زمینه هوش مصنوعی هیچ محدودیت فنی نداریم. اکنون آن دسته دستگاه‌هایی توانستند در این زمینه از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور بهره‌برداری کنند که ترجمه دقیقتری از نیازهای خود عرضه کرده‌اند. بی‌گمان دیوان محسابات نیز با ارائه موشکافانه خود و با بهره‌گیری از توانایی‌های زیست‌بوم نوآوری در کشور می‌تواند تحول بنیادینی در فرایندهای خود آغاز کند.

ارسال ایمیل