ناشر منبع

null اولین رویداد جذب سرمایه در حوزه نوآوری‌های حقوقی و قضایی برگزار شد
12:28
به‌همراه امضای توافق‌نامه سرمایه‌گذاری دو استارتاپ:

اولین رویداد جذب سرمایه در حوزه نوآوری‌های حقوقی و قضایی برگزار شد

اولین رویداد جذب سرمایه حوزه نوآوری‌های حقوقی قضایی با هدف ارتباط با سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه، سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه توسط پردیس نوآوری حقوقی و قضایی و گروه پیشگامان کارآفرینی کارن، در سالن سلام برگزار شد.

ارسال ایمیل