ناشر منبع

null ال‌سی داخلی جایگزین تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود
معاون صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد: 07:24

ال‌سی داخلی جایگزین تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی از سیاست جدید این صندوق در تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: در سیاست جدید، به دنبال جایگزین برای ارائه تسهیلات هستیم و در این راستا LC داخلی را از طریق سیستم بانکی و با پشتیبانی صندوق پیگیری می‌کنیم که می‌تواند جایگزین تسهیلات که پروسه زمان‌بری است، شود.  

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر رضا قربانی در نشست رییس و اعضای هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر حمایت صندوق از شرکت‌های دانش بنیان کوچک، رشد یافته و بزرگ تصریح کرد: طبیعی است که نوع خدمات ارایه شده به شرکت‌ها بسته به حجم فعالیت این شرکت‌ها باید متفاوت باشد و از شرکت‌ها هم درخواست می‌کنیم که برای بهینه‌سازی این مساله به ما کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه روند کار صندوق نوآوری و شکوفایی تاکنون به این شکل بود که بیشتر متقاضیان صندوق را شرکت‌های کوچک تشکیل می‌دادند، خاطرنشان کرد: استراتژی جدید صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش بنیان به تسهیلات است و در همین راستا با صندوق‌های پژوهش و فناوری تفاهم کردیم و اعتباری نزدیک به هزار میلیارد تومان در اختیار این صندوق‌ها قرار دادیم تا نیاز شرکت‌های کوچک را رفع کنند و دیگر نیاز نباشد اینگونه شرکت‌ها به صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه سیاست صندوق نوآوری و شکوفایی در قبال شرکت‌های رشد یافته دانش‌بنیان ارایه خدمت به صورت مستقیم و غیر مستقیم است، با اشاره به خدمت لیزینگ به عنوان یک سرویس متعارف صندوق گفت: این خدمت متاسفانه خیلی فراگیر نبوده است که در استراتژی جدید صندوق سعی داریم این خدمت را متحول کنیم و مطمئن هستیم باعث تحول در توسعه فعالیت و بازارسازی شرکت‌ها خواهد شد.
وی در ادامه اظهارکرد: در حوزه تسهیلات نیز به فکر جایگزین برای تسهیلات هستیم و «ال‌سی» داخلی را از طریق سیستم بانکی و با پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی پیگیری می‌کنیم که می‌تواند جایگزین تسهیلات که پروسه زمان‌بری است، شود.
معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه خدمات رایج صندوق مورد بازنگری قرار می‌گیرند، به خدمات این صندوق به شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان نیز اشاره کرد و اظهار کرد: در مورد شرکت‌های بزرگی که صندوق نمی‌تواند به صورت مستقیم آنها را تامین مالی کند نیز برنامه داریم. معمولا این شرکت‌ها به تامین مالی از طریق بانک‌ها دسترسی دارند اما این تامین مالی برای آنها گران تمام می‌شود و برنامه صندوق این است که دسترسی شرکت‌های دانش بنیان بزرگ به منابع مالی را به شکل یارانه سود ارزان کند.

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل