ناشر منبع

null صندوق پژوهش و فناوری استان خوزستان

 

 

استان

خوزستان

سال ثبت

1399

 

معرفی صندوق

شرکت سهامی خاص صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان با هدف ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در عرصه فناوری و حمایت از پژوهش های کاربردی به شماره ثبت 51704، شناسه ملی 14009483770 و با سرمایه 30 میلیارد ریال در تاریخ 12/7/99 تأسیس شد. این صندوق که ماده 100 قانون برنامه سوم و ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین ماده44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بستر قانونی ایجاد آن را فراهم نموده است؛ ارائه خدمات مالی ویژه به کارآفرینان فناور و شرکت های دانش بنیان را بر عهده دارد.

 

سهامداران

 • پارک علم و فناوری خوزستان(21.66%)
 • دانشگاه شهید چمران اهواز(17.34%)
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز(10%)
 • موسسه آموزش عالی کارون(19.34%)
 • شرکت فناور اندیشه گستر کامیار (22%)
 • شرکت زیست بنیان آویسا(9.66%)

 

اعضای هیات مدیره

 • ایرج کاظمی نژاد ( پارک علم وفناوری استان خوزستان)
 • علي حقيقي ( دانشگاه شهيد چمران اهواز )
 • علي پورفالحي(نوآوران زيست بنيان آويسا )
 • یداله مهر علی زاده ( موسسه آموزش عالی کارون )
 • نعمت الله كاظمي نژاد( فناور انديشه گستر كاميار)

 

مدیر عامل

جواد كوتی

 

حسابرس-بازرس قانونی

اتیه اندیش نمودگر

 

خدمات

 • سرمایه گذاری خطرپذیر
 • ارائه انواع ضمانت نامه
 • ارائه انواع تسهیلات مالی
 • کارگزاری منابع مالی
 • مشاوره و مهندسی مالی طرح ها
 •  ارزیابی و ارزشگذاری طرح ها
 • لیزینگ محصولات فناورانه
 •  ارائه خدمات توانمندسازی

 

حوزه های فناوری

کلیه حوزه های فناوری

 

عملکرد

 با توجه به نوپا بودن و جدیدالتأسیس بودن صندوق، در حال حاضر عملکردی ندارد.

 

  آدرس

استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، بخش مركزي ، شهر اهواز، محله امانيه ، خيابان انقالب ، خيابان سقراط ، پالک ۲۹ ، ساختمان پارک علم فناوري ، طبقه همكف كدپستي ۶۴۹۹۲۰۹۹۲۶

 

  تلفن تماس

06133338335-8

 

  نمابر

06133338339

 

  آدرس وب سایت

khrtf.ir

 

  پست الکترونیک

khuzrtf.ir@gmail.com