اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه اسلامی

  • نرخ 4% بازپرداخت در سررسید اخزا
  • پرداخت تسهیلات به صورت یک‌جا و از طریق بانک‌های عامل
  • معادل 50% مبلغ اخزای مرتبط با فروش محصول دانش‌بنیان
  • بازپرداخت تسهیلات در زمان سررسید اخزای ارائه شده
  • کل اوراق به عنوان تضامین این تسهیلات ترهین می‌شود.

 

 


 

برای آشنایی بیشتر با خدمت اسناد خزانه اسلامی، موشن‌گرافی زیر را مشاهده نمایید.