ناشر منبع

null فراخوان کارگزار در حوزه رتبه‌بندی اعتباری
12:18

فراخوان کارگزار در حوزه رتبه‌بندی اعتباری

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد به منظور برون سپاری فرآیند ارزیابی اعتباری خود اقدام به شناسایی و به‌کارگیری کارگزار (مشاور) ذیصلاح نماید.

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد به منظور برون سپاری فرآیند ارزیابی اعتباری خود (شناسایی رتبه‌اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت مطابق روش‌های استاندارد و مورد پذیرش ) اقدام به شناسایی و بکارگیری کارگزار (مشاور) ذیصلاح نماید.
از متقاضیانی که توانسته‌اند مجوز رتبه‌بندی خود را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران کسب‌کنند ، دعوت می گردد جهت ثبت درخواست کارگزاری به  سامانه غزال، قسمت کارگزاری مراجعه فرمایند. 
 


 

ارسال ایمیل