منوی ناوبری

کاربرگهای کارگزاران

کاربرگهای کارگزاران

 

تذکر مهم؛ خواهشمند است پيش از تکميل کاربرگ به موارد زير توجه نماييد:

 

  1. تکميل کاربرگ حاضر با هدف آشنايي صندوق با شما كاربرد دارد و هيچگونه تعهدي براي صندوق ايجاد نمي‌كند.
  2. در تکميل کاربرگ ضروری است کليه اطلاعات با دقت و صحت کامل و مستند ارائه شوند. اثبات عدم صداقت در اطلاعات در هر مرحله‌ موجب فسخ همکاری و ادعاي خسارت از سوي صندوق می‏شود.
  3. شرکت درخواست­کننده موظف است به صورت کامل (مستقیم و غیر مستقیم) با شرکت دانش‏بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری نماید.
  4. در هنگام تکمیل ، توضیحات جداول را حذف نموده و اطلاعات مورد نظر را جایگزین نمایید.
  5.  در صورت نیاز، اضافه نمودن ردیف به جداول بلامانع است.
  6. وفق قانون منع مداخله ، عقد قرارداد کارگزاری با اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دولت و یا شرکت هایی که صاحبان سهام آنها از میان ایشان باشند ، ممنوع  است.