صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران

صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران

معرفی صندوق:

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت تهران(سهامی خاص) به استناد ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 5 آئین نامه اجرایی آن و تأكيد مجدد درماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه، در تاریخ 8/10/1390 تشکیل و با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بطور رسمی افتتاح و آغاز بکار کرد. در راستای اهداف و موضوع فعالیت صندوق در اساسنامه و در جهت حمایت منطقی و اصولی بدون بوروکراسی اداری، از فن آوران و محققین که دارای ایده های محصول محور بوده و نیاز به کمک مالی به منظور توسعه و بومي سازی و یا انتقال فن آوری از خارج کشور و یا تجاری سازی محصول فن آورانه دارند، حمايت مقرراتي و مالي خواهد شد . در حقیقت صندوق پلی است بین صنعت و دانشگاه که این دو مرکز را بهم متصل می نماید.

فرآیند تعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران با فناوران:

1. قرارداد NDA

2. طرح BP

2-1. دارد:

الف) بررسی کلیات (تیم مجری، بازده، سرمایه مورد نیاز)

ب)  نیاز به اصلاحات

2-2. ندارد: با کمک صندوق تدوین و تنظیم می شود

3. ارزشگذاری طرح طبق مدل CF و با در نظر گرفتن آیتم های:

  • شمولیت مالیات
  • معافیت مالیاتی
  • کسب سهم بازار از 30 درصد تا 100 درصد
  • ارزش دانش فنی براساس فروش 5 درصد تا 25 درصد
  • اعمال ضرایب ریسک (بازار، فنی، سیاسی، مدیریتی اجرایی)
  • محاسبه ارزش فعلی خالص با نرخ تنزیل 15، 21 و 25 درصد
  • استخراج سناریوهای متعدد

4. مذاکره با مجری طرح و تعیین محدوده ارزش دانش فنی و نسبت شراکت در طرح یا شرکت با توجه به ارزش دانش فنی و بقیه آورده های مجری

5. طرح موضوع در جلسه هیأت مدیره:

  • تصویب
  • عدم تصویب
  • انجام اصلاحات و بررسی مجدد و یا ارسال به داوری- طرح مجدد در هیأت مدیره

 

فهرست سهامداران شركت صندوق پژوهش و فن آوري غير دولتي سلامت تهران "سهامي خاص"

عنوان سازمان / شركت
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
انستيتو پاستور ايران
شرکت رادارو
شركت داروسازي اسوه
شركت داروسازي جابرابن حيان
شرکت درمان آرا

 

اطلاعات تماس

آدرس:تهران، خیابان وزرا – کوچه شانزدهم – پلاک 6 طبقه دوم

تلفن های تماس: 88717539- 021

فکس: 88720200- 021

وب سایت:www.spfst.ir

پست الکترونیک: info@spfst.ir