صندوق توسعه فناوري هاي نوين

صندوق توسعه فناوري هاي نوين

معرفي

«صندوق توسعه فناوري هاي نوين»، از جمله صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري است كه به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي كاربردي- توسعه اي و فناوري و همچنين ارائه خدمات مالي ويژه و منحصر به فرد به كارآفرينان متخصص و نوآوران با حمايت دولت و پارك فناوري پرديس مستند بر ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه كشور (مكرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) و بر اساس مجوز كارگروه مربوطه، در سال 1386 تاسيس گرديد.

سهامداران اين صندوق عبارتند از:

 • وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • پارك فناوري پرديس رياست جمهوري
 • شركت كارآفريني و فناوري ايران
 • موسسه توسعه فناوري نخبگان
 • موسسه توسعه علم و فناوري ايرانيان

خدمات

 • سرمايه‌گذاري خطرپذير؛
 • مشاركت مدني؛
 • ليزينگ محصولات دانش‌بنيان؛
 • صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي؛
 • فروش اقساطي؛
 • مضاربه؛
 • تضمين طرح‌هاي دانش‌بنيان؛
 • قرض‌الحسنه.

نحوه تماس با شرکت

نام مدیرعامل: سید روح‌اله ميراميني

آدرس: کیلومتر 20 جاده دماوند-پارک فناوری پردیس-ساختمان سراج-نبش نوآوري هشتم، پلاك 82

تلفن: 76251125 و 75076000

دورنگار: 76251124

وب سایت: www.htdf.ir

پست الکترونیک: info@htdf.ir