تسهیلات نمونه سازی

نمونه سازی

حمایت از ارتقاء و یا توسعه نمونه مهندسی محصول و معرفی به بازار

  • تا سقف 10 میلیارد ریال، کارمزد 4%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال
  • نمونه‌سازی (مشروط به وجود نمونه آزمایشگاهی/اولیه به منظور ساخت نمونه صنعتی/نهایی)
  • ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار (تولید محدودی از محصول دانش‌بنیان جهت بازارسازی)
  • ارتقا محصول دانش‌بنیان (ایجاد ویژگی‌های فنی و عملکردی جدید در محصول)
  • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
  • الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ضوابط اختصاصی

  • حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محصول (که به عنوان محصول دانش ­بنیان به تایید کارگروه رسیده باشد) باید موجود باشد.

مدارک

  • اظهار نامه مالیاتی یا صورت های مالی 3 سال گذشته
  • مدارک فنی از قبیل تاییدیه­ ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و... ، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی ‏های شرکت و...، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می ­شود.