تسهیلات ترجیحی قبل از تولید صنعتی

تسهیلات ترجیحی قبل از تولید صنعتی

 • تا سقف 200 میلیارد ریال، نرخ 11%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 5 سال
 • هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید
 • طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال
 • تولید آزمایش و بازار یابی
 • جبران کسری نقدینگی قراردادهای منعقده با کارفرمایان دولتی و غیر دولتی
 • تامین هزینه ­های تولید تعداد محدود از محصول جهت ورود به بازار
 • تامین تجهیزات ضروری جهت تولید پایلوت در مقیاس محدود
 • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
 • الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

 

ضوابط اختصاصی

 • حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محصول (که به عنوان محصول دانش ­بنیان به تایید کارگروه رسیده) باید موجود باشد.
 • تاییدیه­‌های فنی و استانداردها اخذ شده باشد و یا در حال اخذ باشد.
 • وجود بازار و سهم قابل قبول شرکت در بازار محصولات مربوط احراز شده باشد.

مدارک

 • اظهار نامه مالیاتی یا صورتهای مالی 3 سال گذشته
 • اسناد فروش گذشته و فعلی
 • شرح دارایی‌ها (در مالکیت یا اجاره) که در تولید محصول استفاده شده است
 • مدارک فنی از قبیل تاییدیه­ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و... ، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، داراییهای شرکت و...، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می­شود.